Tandem

 

Tandem startades av Kulturfonden för Sverige och Finland för att ta tillvara på det intresse som skapades under Märkesåret 1809. Tandems verksamhet ska ses som en uppföljning och konsolidering av de resultat som uppnåddes under Märkesåret.

Läs mer här

Program för unga ledare

 

Tandems arbetar just nu med att etablera ett bilateralt program för unga ledare från Sverige och Finland inom politik, näringsliv och akademi.  Programmet fokuserar på fördelarna med ett ökat bilateralt samarbete. Programmet sker med stöd av Ekon. dr Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik och Jane och Atos Erkkos stiftelse

Läs mer här

Addeto

 

Tandem har skapat webbportalen Addeto – Forskning och kunskap om Sverige och Finland. På Addeto samlas och tillahandahålls forskningsresultat inom humaniora och samhällsvetenskaperna om de båda ländernas historia och samhällsutveckling.

Läs mer här

Finska nu

 

Språk- och kulturprojektet Finska nu ska hjälpa till att öka intresset för flerspråkigheten och det finska språket i Sverige.Verksamheten bedrivs bl.a. genom tvåspråkiga teaterbesök på svenskspråkiga förskolor. Projektet möjliggörs med stöd från den svenska och finska staten. Läs mer här